Dịch video, bài hátDịch các cuộc hội thoại tiếng anh và tiếng...
Giá cố định 100.000 đ
Translate text English - Vietnamese, copy typing…
Giá cố định 200.000 đ
Dịch Anh-Việt Việt-Anh
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật theo yêu cầu
Giá 1 giờ 25.000 đ
Biên dịch Việt-Anh, Anh- ViệtLồng tiếng phim (Anh, Việt)
Giá 1 giờ 350.000 đ
Dịch thuật tiếng Anh - Việt hay Việt - Anh đảm bảo chất lượng tốt
Giá cố định 50.000 đ
Dịch song ngữ Việt - Nhật
Giá cố định 180.000 đ
Dịch Thuật Hàn-việt, Trung-việt
Giá 1 giờ 150.000 đ
Cần phiên dịch Tiếng Anh?! Đã có Yena lo
Giá từ 159.000 đ
Nhận dịch thuật theo yêu cầu
Giá cố định 150.000 đ
Đánh máy nhanh, dịch tiếng anh mềm mại, kinh nghiệm viết truyện...
Giá 1 giờ 30.000 đ
Viết content, viết blog, dịch thuật
Giá 1 giờ 120.000 đ
Tải Thêm