Giá 1 giờ 50.000 đ
Giá cố định 100.000 đ
Phiên Dịch Triển Lãm, Sự Kiện
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận Vietsub Phim Tiếng Trung
Giá cố định 18.000 đ
Giá cố định 500.000 đ
Dịch thuật uy tín-chuẩn-nhanh-rẻ
5.0 (1)
Giá cố định 40.000 đ
Dịch Kịch Bản Phim Hàn
Giá cố định 2.300.000 đ
Tải Thêm