Nhận vẽ 2d nhân vật hoạt hình, chibi theo yêu cầu
Giá cố định 300.000 đ