Bảo Hiểm Xã Hội
Giá cố định 700.000 đ
Kế toán thuế kinh nghiệm 02 năm khu vực TP.HCM
Giá từ 500.000 đ
Kế toán thuế, kế toán tổng hợp, khai báo bảo hiểm xã hội
Giá cố định 3.000.000 đ
Kế toán thuế, thuế TNCN, bảo hiểm xã hội, tư vấn thuế, dịch vụ...
Giá từ 500.000 đ