Phát Triển Ứng Dụng Theo Yêu Cầu Giá Ưu Đãi
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhập lập trình C/C++ và lập trình Embedded
Giá 1 giờ 70.000 đ
Nhận lập trình Backend, Frontend và Ops
Giá 1 giờ 220.000 đ