Viết Content Cho Facebook/Website
Giá từ 35.000 đ
Freelance writer
Giá 1 giờ 100.000 đ
Quản trị Fanpage/ Tạo chatbot/ Nội dung,...
Giá từ 450.000 đ
Chụp sản phẩm, thời trang, căn hộ, kỷ yếu
Giá từ 500.000 đ