Dịch Phim, Show Từ Tiếng Trung- Tiếng Việt (Phồn Thể, Giản Thể)
Giá từ 12.000 đ
Nhận dịch trung việt , việt trung ( giản - phồn )
Giá 1 giờ 150.000 đ