Personal Trainer, kèm 1:1, 1:group dưới 3 người
Giá 1 ngày 250.000 đ
Thay đổi hình thể
Giá 1 giờ 300.000 đ
PT FREELANCER Nam
Giá cố định 250.000 đ
Thiết kế chương trình tập luyện chuyên sâu cho khách hàng khi...
Giá cố định 600.000 đ
Hướng dẫn fitness-kickboxing-stretching
Giá từ 2.400.000 đ
Sức khỏe là nguồn gốc của sự sống
Giá 1 giờ 250.000 đ