Dựng Phim - Edit Video Mọi Thể Loại Nhanh Với Chất Lượng, Mức...
Giá từ 1.000.000 đ
Edit Video Theo Ngân Sách Khách Hàng
Giá từ 300.000 đ
Chụp ảnh món ăn, đồ uống, thiết kế menu
Giá 1 ngày 10.000.000 đ
Video grapher, editor, photographer - Quay chụp dựng phim,...
Giá từ 1.500.000 đ
Professional video editing fast and high quality!
Giá 1 giờ 600.000 đ
Flycam-Quay-Dựng-Chụp sự kiện, TVC, sản phẩm tại Hà Nội
Giá 1 ngày 1.000.000 đ
Thiết kế các loại hình ảnh mà bạn cần cho marketing, quảng cáo
Giá từ 150.000 đ
Quay Dựng Video - Film
Giá 1 giờ 150.000 đ