Nhận thiết kế FaceBook Ad, Catalog, tách phông, chỉnh màu ảnh...
Giá cố định 1.000.000 đ