Nhận dịch phim, truyện, show tiếng Trung, trả dl đúng hạn.
Giá cố định 100.000 đ
Viết Content Chuẩn SEO Chuyên Nghiệp, Độc Đáo
Giá 1 ngày 100.000 đ
Nhập liệu và đánh máy cực nhanh và chính xác
Giá 1 giờ 25.000 đ
Viết content, viết blog, dịch thuật
Giá 1 giờ 120.000 đ
Nhận viết bài blog/ content chất lượng
Giá 1 giờ 25.000 đ
Dịch thuật 1000 chữ cực nhanh
Giá 1 giờ 120.000 đ