Giới Thiệu

Sáng tác, sản xuất sản phẩm âm nhạc
Biên phiên dịch Nhật - Anh - Việt
Voice thể thao, tin tức, game
Bình luận viên game
Hãy liên lạc với tôi.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên phiên dịch Tiếng Anh - Nhật - Việt Voice talent Bình luận viên Music producer Music composer

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

N2, Toeic
Hiện Tại

Học Vấn

ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội

Các dịch vụ của Nguyen_Anh_Vu

Biên Phiên Dịch Nhật - Anh - Việt
Giá cố định 500.000 đ