Sáng tác, sản xuất sản phẩm âm nhạc
Biên phiên dịch Nhật - Anh - Việt
Voice thể thao, tin tức, game
Bình luận viên game
Hãy liên lạc với tôi.

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Nhận biên dịch các loại tài liệu, sách truyện, video, lyric... trong phạm vi ngôn ngữ Anh - Nhật - Việt.
Nhận phiên dịch tại các cuộc họp, dịch kĩ thuật, dẫn khách đi tour... trong phạm vi ngôn ngữ Anh - Nhật - Việt.

Hãy liên lạc với tôi

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

N2 tiếng Nhật, Toeic tiếng Anh, gần 10 năm đi làm cho các công ty của Nhật, thông thạo ngoại ngữ Anh - Nhật.

Đặt Hàng Ngay