Dịch Tiếng Anh - Việt, Việt Anh
Giá cố định 100.000 đ
Biên Phiên Dịch Nhật - Anh - Việt
Giá cố định 500.000 đ
Dịch phụ đề Anh-Việt, Việt Anh cho video, phim (có/không có...
Giá từ 5.500 đ
Dịch văn bản/ tài liệu pháp lý/ video
Giá 1 ngày 300.000 đ
Biên dịch giấy tờ, tài liệu, dịch bài viết, viết bài SEO tiếng...
Giá cố định 60.000 đ
Nhận dịch thuật (Ngôn ngữ Anh-Việt, Việt-Anh)Nhận đánh máy
Giá 1 giờ 60.000 đ
Biên/phiên dịch Anh-Việt Việt-Anh. Đảm bảo chất lượng, giá cả...
Giá cố định 100.000 đ