Giới Thiệu

- Lập báo cáo tài chính , báo cáo thuế theo quy định của luật thuế.

- Lập hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp,  thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của thuế Việt Nam;

- Tính và kiểm tra bảng lương và các thủ tục bảo hiểm cho nhân viên.

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến quy định liên quan về thuế, kế toán, người lao động khi có yêu cầu.


Kỹ Năng Chuyên Môn

Kế toán trưởng

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Nhu

Cung Cấp Dịch Vụ Thuế - Kế Toán
Giá 1 Tháng 2.000.000 đ