Giới Thiệu

Tôi là Nhân viên xử lý hồ sơ tín dụng cá nhân và cũng là Editor. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Nhập liệu

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH HUFLIT
Đại Học,
Du Lịch- Khách Sạn,
Trung Bình Khá
2011
-
2015

Các dịch vụ của Yen_Dao

Biên Tập Và Chỉnh Sửa Nội Dung
Giá cố định 40.000 đ