Biên Tập Và Chỉnh Sửa Nội Dung

  • Chưa có đánh giá
  • 5 ngày
Tôi là Nhân viên xử lý hồ sơ tín dụng cá nhân và cũng là Editor. 

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi có thể biên tập và chỉnh sửa nội dung bài viết, nhập liệu, xử lí hồ sơ tín dụng cá nhân. Ngoài ra có thể dịch được các văn bản tiếng Anh sang Việt và ngược lại. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc trước thời hạn.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

- Xử lý hồ sơ tín dụng cá nhân
- Tư vấn và giải quyết thắc mắc
- Biên tập và chỉnh sửa nội dung

Đặt Hàng Ngay