Giới Thiệu

Tư vấn pháp lý doanh nghiệp - hợp đồng - dịch tài liệu Anh-Việt, Việt-Anh

Kỹ Năng Chuyên Môn

Tư vấn, dịch thuật Tổng hợp, phân tích

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Thẻ luật sư
T4
2018
Hiện Tại
13023/LS
Nơi Cấp: Hội luật sư toàn quốc
Bằng cử nhân Ngữ Văn Anh
T6
2018
Hiện Tại
34AVVB2/18/1
Nơi Cấp: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Học Vấn

Đại học Kinh tế - Luật
Đại học,
Luật thương mại quốc tế,
Khá
2007
-
2011
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp. Hồ Chí Minh
Đại học,
Ngữ văn Anh,
Trung bình khá
2016
-
2018

Các dịch vụ của Hongtham

Dịch tài tài liệu pháp lý, kinh tế, hợp đồng, y khoa
Giá 1 giờ 80.000 đ
Tư vấn pháp lý doanh nghiệp
Giá 1 giờ 150.000 đ