Giới Thiệu

Xin chào!
 tôi là một người làm việc tự do chuyên về chỉnh sửa hình ảnh, tôi có 6 năm kinh nghiệm trong nghề với các hình ảnh người mẫu, hình ảnh sản phẩm , hình ảnh tiếp thị bất động sản.......

Kỹ Năng Chuyên Môn

photoshop, photoeditor

Học Vấn

đại học quốc gia hà nội
sử
2011
-
2015
Các hoạt động:nhạc, đá bóng

Các dịch vụ của Hungodnald

Chỉnh Sửa Ảnh, Thiết Kế Quảng Cáo
Giá 1 ngày 200.000 đ