Lập Trình Android

Pham_Chi_Thinh

App Học Tiếng Anh: từ vựng và câu cơ bản; kèm từ, âm thanh, hình ảnh.
- Cần IT tư vấn giá cả.
- Tư vấn phần thiết kế, bản thân sẽ tự thiết kế theo yêu cầu IT.
- IT làm phần Code.
- Tư vấn lên Kho ứng dụng, Quảng cao trong App, bán sản phẩm trên kho ứng dụng.

Xem Thêm