Cắt PSD Sang HTML
Giá cố định 200.000 đ
Cắt PSD Sang HTML Chuẩn W3C (HTML, JS, CSS, Bootstrap, Jquery,...
Giá từ 220.000 đ
Xây Dựng Website Wordpress, Website Bán Hàng , Cắt PSD Sang HTML
Giá 1 giờ 150.000 đ
Cắt PSD Thành HTML/CSS
Giá cố định 60.000 đ
Chuyên HTML, CSS, Javasscript, Bootstrap, ReactJS
Giá 1 giờ 100.000 đ
Lập trình HTML, CSS, Javascript và Web Responsive
Giá 1 giờ 30.000 đ
Cắt HTML/ CSS từ Figma và PSD
Giá 1 giờ 100.000 đ
Cắt file PSD sang HTML/CSS
Giá 1 giờ 20.000 đ