Nhận dịch thuật tài liệu Nhật-Việt, Việt-Nhật
Giá 1 giờ 180.000 đ
Dịch Thuật Nhật- Việt, Việt- Nhật Giá Rẻ
Giá cố định 100.000 đ