Dịch Anh Việt, Việt Anh, Chuyên Anh Kinh Tế
Giá cố định 30.000 đ
Dịch Thuật Văn Bản Và Đi Phiên Dịch Tiếng Nga
Giá 1 giờ 50.000 đ
Dịch thuật Anh – Việt (các bài viết đăng website, sách,...
Giá cố định 50.000 đ
Nhập liệu & đánh máy & viết bài nhanh , chính xác và uy...
Giá cố định 25.000 đ
Dịch thuật Anh-Việt, Việt-Anh giá rẻ, tốc độ nhanh
Giá 1 giờ 35.000 đ
Dịch tài liệu Anh-Việt giá rẻ, đặc biệt chuyên ngành Giáo dục
Giá cố định 1.500 đ
Dịch văn bản Y khoa Nội, Nhi, Ung bướu chất lượng
Giá 1 ngày 1.200.000 đ
Phiên dịch Nhật-Việt
Giá 1 ngày 100.000 đ
Dịch thuật các loại văn bản và sách Việt – Nhật, Nhật- Việt
Giá từ 100.000 đ