Dịch Thuật Văn Bản Việt- Anh, Đánh Máy 100 Từ/Phút
Giá cố định 100.000 đ
Dịch Tiếng Anh - Việt, Việt Anh
Giá cố định 100.000 đ
Dịch Anh Việt, Việt Anh, Chuyên Anh Kinh Tế
Giá cố định 30.000 đ
5 Năm Kinh Nghiệm Dịch, 3 Năm Kinh Nghiệm Phiên Dịch, Giỏi Chạy...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận Dịch Bài Anh-Việt Việt-Anh Chất Lượng
Giá 1 giờ 150.000 đ
Dịch Thuật Văn Bản Và Đi Phiên Dịch Tiếng Nga
Giá 1 giờ 50.000 đ
Dịch thuật Anh - Việt (các bài viết đăng website, sách,...
Giá cố định 50.000 đ
Nhập liệu & đánh máy & viết bài nhanh , chính xác và uy...
Giá cố định 25.000 đ
Dịch thuật Anh-Việt, Việt-Anh giá rẻ, tốc độ nhanh
Giá 1 giờ 35.000 đ
Dịch tài liệu Anh-Việt giá rẻ, đặc biệt chuyên ngành Giáo dục
Giá cố định 1.500 đ
Dịch văn bản Y khoa Nội, Nhi, Ung bướu chất lượng
Giá 1 ngày 1.200.000 đ
Phiên dịch Nhật-Việt
Giá 1 ngày 100.000 đ
Tải Thêm