Cắt Hình PSD Thành HTML/CSS
Giá 1 giờ 50.000 đ
Xây Dựng Website Theo Yêu Cầu
Giá 1 giờ 150.000 đ
Lập Trình Website Bán Hàng, Dịch Vụ, Giá Cả Cạnh Tranh
Giá 1 giờ 100.000 đ
Cắt PSD thành HTML CSS, JavaScript, Jquery, Responsive Web
Giá từ 2.000.000 đ
Chuyên lập trình Front-end, thành thạo React, VueJS,HTML, CSS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình Web và Ứng dụng
Giá 1 giờ 200.000 đ
Chuyên lập trình back-end và front-end với các ngôn ngữ lập...
Giá 1 giờ 250.000 đ
Nhận lập trình Front-end với ngôn ngữ lập trình Reactjs và Vuejs
Giá 1 giờ 100.000 đ