Hướng dẫn viên du lịch miền Trung và miền Bắc (Đà Lạt, Nha...
Giá cố định 500.000 đ
Hướng dẫn viên du lịch miền Bắc (Hạ Long, Sapa, Cát Bà, Hà...
Giá cố định 500.000 đ
Hướng dẫn du lịch miền Bắc (Hà nội, Sapa, Ninh Bình, Hạ Long),...
Giá 1 giờ 500.000 đ
Dịch vụ Kế Toán Thuế và Kế Toán Tổng Hợp khu vực Hà Nội
Giá từ 1.000.000 đ
Quyết toán thuế/ năm và Book sổ sách Hà Nội
Giá từ 1.500.000 đ
HDV du lịch tất cả tuyến nội địa
Giá 1 ngày 500.000 đ
HDV du lịch miền Trung, Hà Nội, Tp.HCM, Xuyên Việt
Giá từ 400.000 đ
Hướng dẫn viên du lịch Quy Nhơn - Hà Nội
Giá 1 ngày 300.000 đ
Hướng dẫn viên du lịch khu vực miền Trung và miền Bắc (Tiếng Anh)
Giá từ 500.000 đ
Hướng dẫn viên Tiếng Anh khu vực miền Bắc
Giá từ 500.000 đ
Phiên dịch Tiếng Nhật
Giá 1 giờ 200.000 đ