Tư Vấn Luật, Review, Soạn Thảo Hợp Đồng
Giá 1 Tháng 1.000.000 đ
Dịch thuật chất lượng, giá rẻ, đảm bảo.
Giá cố định 90.000 đ
Dịch tài tài liệu pháp lý, kinh tế, hợp đồng, y khoa
Giá 1 giờ 80.000 đ
Tư vấn pháp lý doanh nghiệp
Giá 1 giờ 150.000 đ
Soạn thảo/Sửa/Tư vấn Hợp đồng
Giá từ 500.000 đ