Dịch vụ kế toán cho tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Giá từ 500.000 đ
Kế toán thuế trọn gói kinh nghiệm 02 năm khu vực Hà Nội
Giá cố định 1.000.000 đ
Kế toán thuế kinh nghiệm 02 năm khu vực TP.HCM
Giá từ 500.000 đ
Báo cáo thuế, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, quyết toán...
Giá từ 500.000 đ
Dịch vụ kê khai thuế, BCTC thuế, quyết toán thuế.
Giá từ 1.000.000 đ
Quyết toán thuế/ năm và Book sổ sách Hà Nội
Giá từ 1.500.000 đ