CSS, create animation, tối ưu hóa CSS cho trang web
Giá 1 giờ 80.000 đ
Cắt PSD Sang HTML Chuẩn W3C (HTML, JS, CSS, Bootstrap, Jquery,...
Giá từ 220.000 đ
Cắt PSD Thành HTML/CSS
Giá 1 ngày 200.000 đ
Thiết Kế Website Theo Yêu Cầu
Giá từ 3.900.000 đ
Cắt Giao Diện / Responsive, HTML/ CSS /SASS /JS
Giá cố định 40.000 đ