Lập Trình Web, Cắt PSD, Lập Trình Frontend + Backend
Giá 1 giờ 50.000 đ
Chuyên lập trình Front-end, thành thạo React, VueJS,HTML, CSS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình VueJS, React JS và NodeJS
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình Backend, Frontend và Ops
Giá 1 giờ 220.000 đ
Nhận lập trình đa luồng,thiết kế web đa giao diện với ngôn ngữ...
Giá 1 giờ 120.000 đ
Nhận lập trình Front-end với ngôn ngữ lập trình Reactjs và Vuejs
Giá 1 giờ 100.000 đ