Lập trình Database và Python
Giá cố định 7.000.000 đ
Thiết Kế Gia Công Phần Mềm
Giá 1 ngày 500.000 đ
Thiết Kế Website / App( IOS, Android)
Giá từ 5.000.000 đ