Dịch Trung-Việt/Việt – Trung nhanh chóng

 • Chưa có đánh giá
 • 1 ngày
5.000.000 đ Nâng Cao
1 Ngày Giao Hàng
1 Chỉnh Sửa
NHU CẦU KHÁC
Gói dịch khác theo yêu cầu
So Sánh Các Gói

100.000 đ Tiêu Chuẩn
1 Ngày Giao Hàng
1 Chỉnh Sửa
TRUNG SANG VIỆT
Dịch giấy tờ từ Trung sang Việt (100K/ 1 trang A4; size chữ 14)
Thời gian giao dựa trên đơn vị là 1 trang.
So Sánh Các Gói

150.000 đ Cơ Bản
1 Ngày Giao Hàng
1 Chỉnh Sửa
VIỆT SANG TRUNG
Dịch giấy tờ từ Việt sang Trung (150K/ 1 trang A4; size chữ 14)
Thời gian giao dựa trên đơn vị là 1 trang.
So Sánh Các Gói

Nhiệt huyết và trách nhiệm cao

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
 • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
 • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
 • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Nhận dịch tài liệu Trung sang Việt/ Việt sang Trung mọi lĩnh vực: Hợp đồng, tài liệu, phim ảnh, âm nhạc,...
Các dịch vụ khác theo yêu cầu: phiên dịch Trung Việt, Việt Trung, ... theo nhu cầu của khách hàng

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

- Dịch thuật tài liệu
- Dịch phim ảnh
- Dịch nói

Việt sang Trung
150.000 đ
Dịch giấy tờ từ Việt sang Trung (150K/ 1 trang A4; size chữ 14)
Thời gian giao dựa trên đơn vị là 1 trang.
Gói dịch vụ bao gồm:
 • Chỉnh Sửa: 1
 • Thời gian giao hàng: 1 ngày
Trung sang Việt
100.000 đ
Dịch giấy tờ từ Trung sang Việt (100K/ 1 trang A4; size chữ 14)
Thời gian giao dựa trên đơn vị là 1 trang.
Gói dịch vụ bao gồm:
 • Chỉnh Sửa: 1
 • Thời gian giao hàng: 1 ngày
Nhu cầu khác
5.000.000 đ
Gói dịch khác theo yêu cầu
Gói dịch vụ bao gồm:
 • Chỉnh Sửa: 1
 • Thời gian giao hàng: 1 ngày
CƠ BẢN TIÊU CHUẨN NÂNG CAO
Tên Việt sang Trung Trung sang Việt Nhu cầu khác
Mô tả Dịch giấy tờ từ Việt sang Trung (150K/ 1 trang A4; size chữ 14)
Thời gian giao dựa trên đơn vị là 1 trang.
Dịch giấy tờ từ Trung sang Việt (100K/ 1 trang A4; size chữ 14)
Thời gian giao dựa trên đơn vị là 1 trang.
Gói dịch khác theo yêu cầu
Thời gian giao hàng 1 ngày 1 ngày 1 ngày
Chỉnh Sửa 1 1 1
Giá 150.000 đ 100.000 đ 5.000.000 đ
Đơn Hàng

Thông tin thêm cho Đơn Hàng