Dịch vụ đã được vô hiệu
=>  Là một lập trình viên di động (Android, iOS) với 3 năm làm việc.
=>  Có kinh nghiệm với các dự án về Android Native (Java, Kotlin), Flutter, Xamarin Forms, React Native.
=>  Ngoài ra còn có kinh nghiệm về thiết kế dữ liệu và API.
=>  Là một người luôn hết mình với công việc, luôn luôn muốn sản phẩm mình tạo ra có chất lượng tốt nhất.
=>  Đảm bảo code logic sạch đẹp, có khả năng maintain và testing tốt, đáp ứng được performance cho từng quy mô của dự án.

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Nhận làm các dự án Mobile (mọi lĩnh vực), tùy theo nhu cầu và quy mô dự án, sẽ có thêm nhân sự nếu dự án cần.
Đảm bảo code logic sạch đẹp, có khả năng maintain và testing tốt, đáp ứng được performance cho từng quy mô của dự án.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

=>  Có kinh nghiệm với các dự án về Android Native (Java, Kotlin), Flutter, Xamarin Forms, React Native.
=>  Ngoài ra còn có kinh nghiệm về thiết kế dữ liệu và API.
=>  Là một người luôn hết mình với công việc, luôn luôn muốn sản phẩm mình tạo ra có chất lượng tốt nhất.

Dịch vụ đã được vô hiệu