Tư vấn miễn phí bảo hiểm nhân thọ, giúp bạn hoạch định tài...
5.0 (1)
Giá theo yêu cầu 0 đ
Nhận edit video theo yêu cầu
5.0 (1)
Giá 1 giờ 120.000 đ
Nhận lập trình ngôn ngữ C#, JAVA
5.0 (1)
Giá 1 giờ 100.000 đ
Giọng đọc - voice off, voice - over, lồng tiếng - chuyển âm,...
5.0 (1)
Giá cố định 50.000 đ
Tư vấn các bệnh lí Nam khoa
5.0 (1)
Giá cố định đ
Tư vấn và khám sản khoa trực tuyến
5.0 (2)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Voice Talent - Quảng Cáo, Sách Nói, Tin Tức
5.0 (1)
Giá cố định 200.000 đ
Nhận định dạng chuẩn format tiểu luận, báo cáo thực tập, khóa...
5.0 (1)
Giá từ 33.000 đ
Dịch thuật uy tín-chuẩn-nhanh-rẻ
5.0 (1)
Giá cố định 40.000 đ
Thiết kế, vẽ nhân vật, background, Props, Item game mobile...
5.0 (1)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận thiết kế concept nhân vật game 2D, 3D và làm Animation.
5.0 (6)
Giá từ 2.000.000 đ
Lập trình VBA Excel
5.0 (1)
Giá từ 500.000 đ
Tải Thêm