Dịch các đoạn văn, bài văn từ Anh - Việt và Việt - Anh
Giá cố định 50.000 đ
Freelance Translator
Giá 1 giờ 80.000 đ
Dịch Thuật Và Viết Lách
Giá 1 giờ 50.000 đ
Dịch Anh Việt, Việt Anh, Chuyên Anh Kinh Tế
Giá cố định 30.000 đ
Mình Nhận Dịch Thuật 2 Chiều Nhật - Việt Có Tâm Trên Từng Con Chữ
Giá cố định 55.000 đ
Biên Phiên Dịch Tiếng Trung
Giá cố định 250.000 đ
Nhận Dịch Sub Video Tiếng Trung Và Chèn Sub
Giá cố định 100.000 đ
Dịch Kịch Bản Phim Hàn
Giá cố định 2.300.000 đ
Biên dịch Trung - Việt
Giá cố định 50.000 đ
Biên dịch Trung Việt
Giá từ 100.000 đ
Biên Dịch Anh-Việt, Việt-Anh
Giá 1 ngày 500.000 đ
Nhận Dịch Văn Bản, Truyện Ngắn, Tài Liệu
Giá từ 100.000 đ
Tải Thêm