Biên dịch tài liệu tiếng Hàn Quốc
Giá từ 60.000 đ
Dịch Nhật – Việt Việt – Nhật Giá Rẻ, Nhanh Chóng
Giá cố định 100.000 đ
Dịch thuật Anh – Việt nội dung báo chí, ngoại giao, chính...
Giá cố định 300.000 đ
Biên dịch. Làm việc trách nhiệm. Giá cả hợp lý.
Giá từ 200.000 đ
Biên Phiên Dịch Tiếng Trung
Giá cố định 400.000 đ
Biên dịch tiếng Nhật
Giá cố định 60.000 đ
Biên dịch Trung – Việt
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật, làm phụ đề Hàn-Việt
Giá từ 70.000 đ
Biên dịch Trung Việt
Giá từ 100.000 đ
Dịch thuật hai chiều Việt- Anh và Anh- Việt. Chất lượng cao,...
Giá từ 45.000 đ
Biên Dịch Nga – Việt, Việt – Nga
Giá cố định 50.000 đ
Dịch tiếng anh du lịch và các nội dung khác
Giá 1 giờ 40.000 đ
Tải Thêm