Cắt giao diện Template HTML/ CSS/ JS
Giá cố định 300.000 đ
Lập trình HTML, CSS, Javascript và Web Responsive
Giá 1 giờ 30.000 đ
Cắt HTML/ CSS từ Figma và PSD
Giá 1 giờ 100.000 đ
Cắt giao diện HTML/ CSS/ JS
Giá 1 giờ 40.000 đ
Cắt Giao Diện / Responsive, HTML/ CSS /SASS /JS
Giá cố định 40.000 đ