Dịch thuật Anh ViệtDịch thuật Trung - Việt, Dịch tài liệu ngành...
Giá 1 ngày 320.000 đ
Mình Nhận Dịch Thuật 2 Chiều Nhật - Việt Có Tâm Trên Từng Con Chữ
Giá cố định 55.000 đ
Dịch Trung - Việt, Việt - Trung, Anh - Việt
Giá từ 55.000 đ
Biên dịch tài liệu tiếng Hàn Quốc
Giá từ 60.000 đ
Dịch thuật website/sách/truyện
Giá cố định 50.000 đ
Nhận dịch các tài liệu, sách, dịch và làm phụ đề phim, video...
Giá từ 40.000 đ
Dịch thuật Anh - Việt, Việt - Anh nhanh chóng
Giá cố định 50.000 đ