Dịch Thuật Việt – Nhật, Nhật – Việt Có Tâm Trên...
Giá cố định 60.000 đ
Dịch Trung – Việt, Việt – Trung, Anh – Việt
Giá từ 55.000 đ
Biên dịch tài liệu tiếng Hàn Quốc
Giá từ 60.000 đ
Dịch thuật website/sách/truyện
Giá cố định 50.000 đ
Nhận dịch các tài liệu, sách, dịch và làm phụ đề phim, video...
Giá từ 40.000 đ
Dịch thuật Anh – Việt, Việt – Anh nhanh chóng
Giá cố định 50.000 đ