Nhận dịch văn bản từ Anh sang Việt hoặc ngược lại
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật các loại tài liệu,truyện, sách Anh Việt,Việt Anh.
Giá 1 ngày 200.000 đ
Soạn thảo văn bản, nhập liệu, dịch thuật anh việt
Giá cố định 30.000 đ
Dịch phụ đề Video / Phim ảnh ANH-VIỆT
Giá cố định 15.000 đ
DỊCH PHỤ ĐỀ VIDEO/PHIM ẢNH ANH-VIỆT
Giá cố định 15.000 đ
Dịch thuật Anh-Việt, Việt-Anh (kinh tế, tài chính, thuế),...
Giá cố định 400.000 đ