Kế Toán Dịch Vụ
Giá 1 Tháng 3.000.000 đ
Dịch Vụ Làm Báo Cáo Thuế Và Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp
Giá cố định 500.000 đ
Nhận Làm Sổ Sách KT Thuế, QT Thuế, Tư Vấn GDLK, Chất Lượng Giá...
Giá 1 ngày 300.000 đ
Dạy Kế Toán Xây Lắp, Kế Toán Sản Xuất.
Giá 1 giờ 250.000 đ
Dịch Vụ Ghi Chép Sổ Sách, Báo Cáo Thống Kê, Lập Báo Cáo Thuế Và...
Giá từ 3.000.000 đ
Dịch Vụ Kế Toán Tại Nhà Và Tư Vấn Tài Chính, Hoàn Thiện Bộ Máy...
Giá từ 1.000.000 đ
Dịch vụ kế toán, kê khai và tư vấn thuế (trọn gói)
Giá từ 2.000.000 đ
Nhận làm hồ sơ kế toán cho công ty
Giá từ 400.000 đ
Dịch vụ kê khai thuế, BCTC thuế, quyết toán thuế.
Giá từ 1.000.000 đ
Nhận làm BC thuế, BC tài chính, nhập liệu kế toán, xử lý các...
Giá từ 500.000 đ
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ - CÔNG TY THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
Giá từ 500.000 đ