Thiết Kế Concept Và Làm Animation 2D và 3D cho Nhân Vật Trong...
5.0 (9)
Giá từ 1.000.000 đ
Nhận Thiết Kế Nhân Vật 3D
Giá 1 giờ 60.000 đ
Nhận Thiết Kế 3D Model, Làm Gia Công Game Đủ Thể Loại
Giá từ 3.000.000 đ
Thiết Kế Concept Nhân Vật
Giá 1 ngày 200.000 đ
Chuyên Làm Gia Công Game
Giá cố định 4.000.000 đ
Thiết kế Icon Screenshot Game cho Google Play và AppStore
Giá 1 giờ 230.000 đ
Nhận Làm Game Cocos Mọi Thể Loại
Giá 1 giờ 250.000 đ
Làm Các Thể Loại Game 2d/3d
Giá 1 giờ 200.000 đ
Dịch thuật Anh - Trung - Việt
Giá 1 ngày 1.000.000 đ
Modeling 3D...Video_ trình diễn kiến trúc nội_ngoại thất
Giá 1 ngày 500.000 đ
2D Game Artist Freelancer
Giá 1 ngày 350.000 đ
Chuyên lập trình game, lập trình web trên nền tảng Shopify
Giá 1 giờ 150.000 đ
Tải Thêm