Design poster, standee, banner, social post đa dạng sản phẩm
Giá cố định 400.000 đ
Thiết kế hình ảnh, ấn phẩm và mọi thứ trên đời
Giá 1 Tháng 4.000.000 đ
Thiết kế logo, nhân vật, bìa sách, web và ứng dụng điện thoại...
Giá 1 ngày 2.000.000 đ
Nhận thiết kế nhận diện thương hiệu, logo, banner, poster, edit...
Giá từ 300.000 đ
Nhận Thiết Kế Theo Yêu Cầu Mọi Ý Tưởng
Giá 1 giờ 250.000 đ
Thiết kế Menu, poster, tờ rơi giá rẻ
Giá cố định 65.000 đ
Thiết Kế Ấn Phẩm Truyền Thông, Quảng Cáo Giá Tốt
Giá cố định 500.000 đ
Thiết Kế Nhận DIện Thương Hiệu, Bao Bì, Truyền Thông và Ấn Phẩm
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận dựng phim và thiết kế 2D Animation
Giá 1 ngày 500.000 đ
Tư vấn kế hoạch Marketing cho Start-up
Giá 1 Tháng 4.000.000 đ