Dịch thuật Trung-Việt

  • Chưa có đánh giá
  • 2 ngày
TRUNG VIỆT|Dịch thuật tài liệu, hồ sơ dự án, phim, truyện,..từ Trung-Viêt và ngược lại.
Đội ngũ thành viên dịch thuật là các Du học sinh Đại học +Thạc sĩ đến từ nhiều trường Đại học uy tín tại Trung Quốc.
Kinh nghiệm dịch thuật: >3 năm
Chứng chỉ: HSK, Chứng nhận sinh viên ưu tú trong khóa học hán ngữ tại Trường ĐH, ngôn ngữ,..
Lĩnh vực dịch thuật: kinh tế, thương mại quốc tế, kĩ thuật, khoa học công nghệ, truyền thông, y học,...

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

TRUNG VIỆT|Dịch thuật tài liệu, hồ sơ dự án, phim, truyện,..từ Trung-Viêt và ngược lại.
Đội ngũ thành viên dịch thuật là các Du học sinh Đại học +Thạc sĩ đến từ nhiều trường Đại học uy tín tại Trung Quốc.
Kinh nghiệm dịch thuật: >3 năm
Chứng chỉ: HSK, Chứng nhận sinh viên ưu tú trong khóa học hán ngữ tại Trường ĐH, ngôn ngữ,..
Lĩnh vực dịch thuật: kinh tế, thương mại quốc tế, kĩ thuật, khoa học công nghệ, truyền thông, y học,...

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

TRUNG VIỆT|Dịch thuật tài liệu, hồ sơ dự án, phim, truyện,..từ Trung-Viêt và ngược lại.
Đội ngũ thành viên dịch thuật là các Du học sinh Đại học +Thạc sĩ đến từ nhiều trường Đại học uy tín tại Trung Quốc.
Kinh nghiệm dịch thuật: >3 năm
Chứng chỉ: HSK, Chứng nhận sinh viên ưu tú trong khóa học hán ngữ tại Trường ĐH, ngôn ngữ,..
Lĩnh vực dịch thuật: kinh tế, thương mại quốc tế, kĩ thuật, khoa học công nghệ, truyền thông, y học,...

Đặt Hàng Ngay