Nhận lập trình Backend và Frontend – C#, ASP.NET, ASP.NET CORE

  • Chưa có đánh giá
  • 60 ngày

Tôi là David Tuấn, đã có 5 năm kinh nghiệm trong phát triển web

My skills Back-end:

1. Strongs ASP.NET MVC Razor ( Net framework and Net core).
2. Strongs microsoft technical.
3. Strongs Restfull API ( JSON, XML, POST, GET, PUT, GET ).
4. Strongs Entity Framework code first.
5. Strong Linq , T-SQL ( SQL Server ).

My skills Font-end:

1. Strongs HTML, Css, Jquery, Bootstrap, Ajax.
2. Basic Angularjs, Reactjs.

Tôi đã tốt nghiệp 
Đại Học Trường Hutech University chuyên ngành công nghệ phần mềm (2015), đã hoàn thành nhiều dự án lập trình, có thể trao đổi công việc và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi là David Tuấn, đã có 5 năm kinh nghiệm trong phát triển web

My skills Back-end:

1. Strongs ASP.NET MVC Razor ( Net framework and Net core).
2. Strongs microsoft technical.
3. Strongs Restfull API ( JSON, XML, POST, GET, PUT, GET ).
4. Strongs Entity Framework code first.
5. Strong Linq , T-SQL ( SQL Server ).

My skills Font-end:

1. Strongs HTML, Css, Jquery, Bootstrap, Ajax.
2. Basic Angularjs, Reactjs.

Tôi đã tốt nghiệp Đại Học Trường Hutech University, đã hoàn thành nhiều dự án lập trình ứng dụng, có thể trao đổi công việc và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Tôi có gần 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình và chuyên sâu về Backend

Các dự án đã thực hiện:
1. Dự án Orders Management System
2. Dự án TMS ( Transportation Management System )
3. Dự án POS ( Point of Sale System )
4. Website tin tức
5. Website bán hàng
6. Ứng Dụng Grabcash for API ( Only Backend )
7. Hệ Thống Đánh Giá Chất Lượng Sản Phẩm

Đặt Hàng Ngay