Dịch Anh-Việt-Hoa
Giá 1 giờ 150.000 đ
Đánh máy Anh-Việt-Hoa
Giá 1 giờ 50.000 đ
Nhận dịch thuật Anh-Việt-Hoa và chuyên nghành gỗ nội thất. Dịch...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Chỉnh sửa theo nhu cầu cầu của khách hàng.
Giá 1 giờ 50.000 đ
Dịch Thuật Văn Bản Việt- Anh, Đánh Máy 100 Từ/Phút
Giá cố định 100.000 đ
Dịch Tiếng Anh - Việt, Việt Anh
Giá cố định 100.000 đ
Dịch Anh Việt, Việt Anh, Chuyên Anh Kinh Tế
Giá cố định 30.000 đ
Dựng Và Chỉnh Sửa Video, Chỉnh Màu Video, Làm Hiệu Ứng Video
Giá 1 giờ 300.000 đ
Dịch thuật Anh - Trung - Việt
Giá 1 ngày 1.000.000 đ
DỊCH THUẬT TRUNG- VIỆT VIỆT- TRUNG (Giản thể- Phồn thể)
Giá cố định 85.000 đ
Dịch văn bản Y khoa Nội, Nhi, Ung bướu chất lượng
Giá 1 ngày 1.200.000 đ
Dịch kịch bản phim, truyện, nhạc
Giá cố định đ
Tải Thêm