DỊCH THUẬT TRUNG- VIỆT VIỆT- TRUNG (Giản thể- Phồn thể)
Giá cố định 85.000 đ
Dịch thuật Anh – Việt nội dung báo chí, ngoại giao, chính...
Giá cố định 300.000 đ
Biên dịch tiếng Nhật
Giá cố định 60.000 đ
Dịch thuật, làm phụ đề Hàn-Việt
Giá từ 70.000 đ
Dịch thuật hai chiều Việt- Anh và Anh- Việt. Chất lượng cao,...
Giá từ 45.000 đ
Dịch tiếng anh du lịch và các nội dung khác
Giá 1 giờ 40.000 đ
Dịch Anh – Việt tốc độ cực nhanh đảm bảo chất lượng
Giá cố định 50.000 đ
Biên dịch tiếng Pháp các lĩnh vực du lịch, văn hóa, xã hội, kỹ...
Giá từ 200.000 đ
Dịch thuật Anh – Việt (các bài viết đăng website, sách,...
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật Anh-Việt uy tín, nhanh chóng, giá rẻ
Giá cố định 40.000 đ
Biên dịch giấy tờ, tài liệu, dịch bài viết, viết bài SEO tiếng...
Giá cố định 60.000 đ
Biên dịch tài liệu tiếng Hàn Quốc
Giá từ 60.000 đ
Tải Thêm