Get data theo yêu cầu khách hàng
Giá 1 giờ 250.000 đ
Thiết kế website chuẩn SEO đẹp và chuyên nghiệp, giá tốt cho...
Giá cố định 3.000.000 đ
Nhận lập trình ngôn ngữ C#, JAVA
5.0 (1)
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình Frontend (NodeJS, Javascript, Vues)
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình về các mảng .Net & SQL Server, React native,...
Giá 1 giờ 500.000 đ
Nhận lập trình web, phần mềm C#, PHP, RPA
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình App, Backend bằng ngôn ngữ Java và Swift, đặt...
Giá 1 giờ 120.000 đ
Nhận lập trình Backend với các ngôn ngữ chính như PHP, Python,...
Giá 1 giờ 350.000 đ
Nhận Lập Trình Front End Với Các Ngôn Ngữ Lập Trình Angular 2+...
Giá 1 giờ 30.000 đ
Nhận lập trình Front-end với ngôn ngữ lập trình Reactjs và Vuejs
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình ứng dụng với ngôn ngữ lập trình React Native và...
Giá 1 giờ 230.000 đ
Nhận lập trình mobile với ngôn ngữ lập trình React Native
Giá 1 giờ 160.000 đ
Tải Thêm