Dịch Anh-Việt-Hoa
Giá 1 giờ 150.000 đ
Đánh máy Anh-Việt-Hoa
Giá 1 giờ 50.000 đ
Nhận dịch thuật Anh-Việt-Hoa và chuyên nghành gỗ nội thất. Dịch...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Viết content marketing kinh nghiệm, đa ngành, đúng dealine
Giá từ 300.000 đ
Dịch Thuật Văn Bản Việt- Anh, Đánh Máy 100 Từ/Phút
Giá cố định 100.000 đ
Sáng Tác Nội Dung (Fanpage, Báo Chí, Truyện) Theo Yêu Cầu
Giá từ 30.000 đ
Mình Nhận Viết Content Hợp Tác Lâu Dài
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật Anh - Trung - Việt
Giá 1 ngày 1.000.000 đ
Viết bài, content. Làm việc trách nhiệm, giá cả hợp lý.
Giá 1 ngày 200.000 đ
Viết bài quảng cáo, viết cho website, báo chí bằng tiếng Việt...
Giá 1 Tháng 3.500.000 đ
Bài viết chất lượng, phù hợp với nhiều hình thức.
Giá 1 Tháng 200.000 đ
Biên dịch tiếng Pháp các lĩnh vực du lịch, văn hóa, xã hội, kỹ...
Giá từ 200.000 đ
Tải Thêm