Dịch vụ thiết kế UI UX ( Thiết kế app, website) theo yêu cầu.
Giá từ 400.000 đ
Thiết kế landing page đáp ứng mọi thiết bị, chuyên nghiệp, tối ưu
Giá cố định 1.200.000 đ
Lập trình Database và Python
Giá cố định 7.000.000 đ
Triển Khai Dự Án Website Kinh Phí Phù Hợp (Không Giá Rẻ)
Giá 1 Tháng 20.000.000 đ
Thiết kế giao diện App Mobile (IOS/Android)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Làm Các Thể Loại Game 2d/3d
Giá 1 giờ 200.000 đ
Chuyên lập trình game, lập trình web trên nền tảng Shopify
Giá 1 giờ 150.000 đ
Chuyên lập trình Front-end, thành thạo React, VueJS,HTML, CSS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình App, Backend bằng ngôn ngữ Java và Swift, đặt...
Giá 1 giờ 120.000 đ