Phiên dịch ngắn ngày hoặc theo buổi
0 (0)
Giá 1 ngày 2.000.000 đ
Dịch văn bản/ tài liệu pháp lý/ video
0 (0)
Giá 1 ngày 300.000 đ
Dịch Anh – Việt tốc độ cực nhanh đảm bảo chất lượng
0 (0)
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật, làm phụ đề Hàn-Việt
0 (0)
Giá từ 70.000 đ
Phiên dịch trực tiếp hoặc qua điện thoại IT, Y khoa, kĩ thuật
0 (0)
Giá từ 70.000 đ
DỊCH THUẬT TRUNG- VIỆT VIỆT- TRUNG (Giản thể- Phồn thể)
0 (0)
Giá cố định 85.000 đ
Phiên dịch Nhật-Việt
0 (0)
Giá 1 ngày 100.000 đ
Phiên dịch Tiếng Nhật
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Dẫn tour phiên dịch cho du lịch, khảo sát, hội nghị, triễn...
0 (0)
Giá 1 ngày 1.000.000 đ
Biên-Phiên dịch Tiếng Nhật
0 (0)
Giá từ 1.200.000 đ
Biên tập sáng tác Content cho sản phẩm, dịch vụ
0 (0)
Giá từ 250.000 đ
Dịch kịch bản phim, truyện, nhạc
0 (0)
Giá cố định đ
Tải Thêm